Muziek Op Schoot

Muziek Op Schoot is muziekles voor kinderen tussen 1 en 4 jaar en hun (groot)ouder/verzorger of oppas. Tijdens de cursus wordt er veel gezongen en bewogen.

Samen met je (klein)kind kom je muziek maken, bewegen op muziek, liedjes zingen en spelen met instrumentjes/materialen. Veel van de liedjes zijn leuk om te gebruiken tijdens de dagelijkse routine, zoals eten, tanden poetsen etc. Daarnaast worden er veel bekende Nederlandse cultuurliedjes gezongen en overgedragen.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk plezier, maar tegelijkertijd worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals o.a. de motorische ontwikkeling en de taal/spraak ontwikkeling.

Na iedere les ontvang je de liedjes, die we hebben gezongen. Je kunt dan thuis een mooi boekje van alle liedjes maken, zodat je thuis samen met je kind de liedjes nog eens kan herhalen.

(Foto: Sprankelendfotografie)